Hotline: 0903831080
Zalo

0

Thiết bị ánh sáng

Pháo điện (Stage thriller)

Mã sản phẩm: Pháo điện (Stage thriller)

550

Thêm vào giỏ hàng

Chân đứng (Stand)

Mã sản phẩm: Chân đứng (Stand)

581

Thêm vào giỏ hàng

Dàn khung và Sàn sân khấu

Mã sản phẩm: Dàn khung và Sàn sân khấu

534

Thêm vào giỏ hàng

MÁY BONG BÓNG

Mã sản phẩm: MÁY BONG BÓNG

587

Thêm vào giỏ hàng

MÁY KIM TUYẾN 2 NÒNG

Mã sản phẩm: MÁY KIM TUYẾN 2 NÒNG

585

Thêm vào giỏ hàng

Pháo điện (Cold Lantern)

Mã sản phẩm: Pháo điện (Cold Lantern)

566

Thêm vào giỏ hàng

Halogen

Mã sản phẩm: Halogen

752

Thêm vào giỏ hàng

HMI-1200

Mã sản phẩm: HMI-1200

608

Thêm vào giỏ hàng

200W Beam Light

Mã sản phẩm: 200W Beam Light

1063

Thêm vào giỏ hàng

LED PAR Lamp(NE-117h)

Mã sản phẩm: LED PAR Lamp(NE-117h)

565

Thêm vào giỏ hàng

1200W Follow Light CP-8812

Mã sản phẩm: 1200W Follow Light CP-8812

531

Thêm vào giỏ hàng
Gọi điện Gọi điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ đường