Hotline: 0903831080
Zalo

0

Thiết bị ánh sáng

Pháo điện (Stage thriller)

Mã sản phẩm: Pháo điện (Stage thriller)

169

Báo giá

Chân đứng (Stand)

Mã sản phẩm: Chân đứng (Stand)

213

Báo giá

Dàn khung và Sàn sân khấu

Mã sản phẩm: Dàn khung và Sàn sân khấu

184

Báo giá

MÁY BONG BÓNG

Mã sản phẩm: MÁY BONG BÓNG

198

Báo giá

MÁY KIM TUYẾN 2 NÒNG

Mã sản phẩm: MÁY KIM TUYẾN 2 NÒNG

215

Báo giá

Pháo điện (Cold Lantern)

Mã sản phẩm: Pháo điện (Cold Lantern)

187

Báo giá

Halogen

Mã sản phẩm: Halogen

285

Báo giá

HMI-1200

Mã sản phẩm: HMI-1200

224

Báo giá

Led PAR 64

Mã sản phẩm: PAR 64

215

Báo giá

200W Beam Light

Mã sản phẩm: 200W Beam Light

307

Báo giá

LED PAR Lamp(NE-117h)

Mã sản phẩm: LED PAR Lamp(NE-117h)

197

Báo giá

1200W Follow Light CP-8812

Mã sản phẩm: 1200W Follow Light CP-8812

188

Báo giá

DMX Matrix 5x5 5in1 led blinder

Mã sản phẩm: DMX Matrix 5x5 NE-888A

189

Báo giá
Gọi điện Gọi điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ đường