Hotline: 0903831080
Zalo

0

Thiết bị ánh sáng

Pháo điện (Stage thriller)

Mã sản phẩm: Pháo điện (Stage thriller)

207

Báo giá

Chân đứng (Stand)

Mã sản phẩm: Chân đứng (Stand)

254

Báo giá

Dàn khung và Sàn sân khấu

Mã sản phẩm: Dàn khung và Sàn sân khấu

225

Báo giá

MÁY BONG BÓNG

Mã sản phẩm: MÁY BONG BÓNG

232

Báo giá

MÁY KIM TUYẾN 2 NÒNG

Mã sản phẩm: MÁY KIM TUYẾN 2 NÒNG

258

Báo giá

Pháo điện (Cold Lantern)

Mã sản phẩm: Pháo điện (Cold Lantern)

222

Báo giá

Halogen

Mã sản phẩm: Halogen

332

Báo giá

HMI-1200

Mã sản phẩm: HMI-1200

257

Báo giá

Led PAR 64

Mã sản phẩm: PAR 64

254

Báo giá

200W Beam Light

Mã sản phẩm: 200W Beam Light

361

Báo giá

LED PAR Lamp(NE-117h)

Mã sản phẩm: LED PAR Lamp(NE-117h)

230

Báo giá

1200W Follow Light CP-8812

Mã sản phẩm: 1200W Follow Light CP-8812

222

Báo giá

DMX Matrix 5x5 5in1 led blinder

Mã sản phẩm: DMX Matrix 5x5 NE-888A

221

Báo giá
Gọi điện Gọi điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ đường